4/24/11

core/balance tutorial:

http://www.hulu.com/watch/126285/dirty-dancing-hey-baby